Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

ERDEMLİ GENÇLİK KULÜBÜ 2017-2021 STRATEJİK PLANI AMAÇ VE HEDEFLERİ

STRATEJİK AMAÇLAR

Stratejik Amaç 1
İzcilik çalışmalarını yaygınlaştırılarak yararlanan hedef kitleyi genişletmek

Stratejik Amaç 2
İzcilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek

Stratejik Amaç 3
İzcilik faaliyetlerinde bulunan liderlerin kişisel gelişimine yönelik eğitim programları düzenlenmek

Stratejik Amaç 4   
Üniversite gençliğinin sosyal kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim programları düzenlemek

Stratejik Amaç 5 
Üniversite gençliğinin bilimsel, kültürel, teknolojik yeterliliklerini artırmak ve akademik çalışmalarını teşvik etmek için sertifikalı kurs seminer ve yarışmalara düzenlemek

Stratejik Amaç 6    
Konya Üniversitelerinde Topluluklar kurulmasını teşvik etmek.

Stratejik Amaç 7   
Hedef kitlemizi bedenen ve ruhen sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için sportif faaliyetler düzenlemek

Stratejik Amaç 8
Kulübümüzü resmi, hukuki ve sosyal faaliyetlerinde etkin ve verimli bir çalışma stratejisine kavuşturmak

Stratejik Amaç 9        
Kulübümüzde idari ve gönüllü olarak çalışacak insan kaynaklarının niteliğini arttırmak

Stratejik Amaç 10          
Kurum fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve gerekli araç ve gereçlerin temini çalışmalarını gerçekleştirmek

Stratejik Amaç 11      
Kurumun teknolojik alt yapısını geliştirerek hizmet kalitesini artırmak ve teknolojik gelişmelere uygun mobil uygulamaları (Application) gerçekleştirmek

 STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik Hedef 1.1:
Plan dönemi sonuna kadar ünite çalışmalarına katılan lider ve izci sayılarını artırmak

Stratejik Hedef 2.1:
Ünite çalışmalarına katılan izcilerimize yönelik kamp ve geziler gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 3.1  :           
Her yıl Lider uygulama ve kişisel gelişim kampları düzenlemek.

Stratejik Hedef 4.1  :
Tüm üniversite gençliğine hitap edecek konferans, seminer ve eğitim programları düzenlemek

Stratejik Hedef 5.1:
Yılda en az 2 adet sertifikalı eğitim semineri ve 1 adet yarışma düzenlemek

Stratejik Hedef 6.1:
Plan dönemi sonuna kadar her üniversitede öğrenci topluluk veya kulüp kurulmasını sağlamak

Stratejik Hedef 7.1:
Bilek güreşi, Tekvando, Okçuluk, Oryantring, Masa Tenisi, Doğa ve Su sporları gibi farklı spor branşlarında çalışmalar gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 8.1 :
Her yıl için Kuruma ait Resmi İşlem Akış Modülü oluşturarak Arşiv ve Dokümantasyon çalışmalarını gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 8.2:
Kulübümüzü dönem sonuna kadar Kurum kültürüyle insana hizmet eden ve çözüm odaklı bir kurum haline getirmek

Stratejik Hedef 9.1:
Yılda en az 2 kez idari personel ve gönüllülere yönelik hizmet içi eğitim ve seminer faaliyetleri düzenlemek

Stratejik Hedef 10.1:
Plan dönemi sonuna kadar Çok amaçlı Gençlik merkezi oluşturulacak.

Stratejik Hedef  11.1:
Çalışmalarımızla ilgili Otomasyon sistemleri de dahil olmak üzere yazılım ve mobil uygulamaları (Application) her platformda çalışacak şekilde tasarlamak